O δικτυακός αυτός τόπος www.ktimakakkavos.gr ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο ΚΤΗΜΑ ΚΑΚΚΑΒΟΣ (εφεξής “Κτήμα”, “εταιρεία” “εμείς”, “εμάς”).

 1. Εισαγωγή

Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου από εσάς, υπό την ιδιότητα του επισκέπτη, χρήστη ή αγοραστή (εφεξής “ΧΡΗΣΤΗΣ”, “εσείς”), συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η άδεια χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου αυτομάτως διακόπτεται και πρέπει αμέσως να καταστρέψετε οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχετε λάβει ή εκτυπώσει. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο ή τις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 1. Απόρρητο

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία επίσης διέπει τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και/ ή των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

 1. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

“Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο
παρόν ως “”Απαγορευμένη συμπεριφορά””:

 1. Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, «φορτώσει» (upload) ή άλλως μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση, επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον δικτυακό αυτό τόπο και στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τη χρήση ή επηρεάζουν αρνητικά τους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της εταιρείας.
 2. Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδημοσιεύσει, μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, μεταφέρει ή προσαρμόσει λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό αυτό τόπο και στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 3. Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό αυτό τόπο και τις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 4. Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας του δικτυακού αυτού τόπου και των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών – τούτο περιλαμβάνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα ή διακομιστή στον οποίο δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.
 5. Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή, μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους ΧΡΗΣΤΕΣ και/ ή το Κτήμα.”
 1. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εταιρείας

“Εάν έχετε πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο χρησιμοποιώντας ένα Όνομα Χρήστη και έναν Κωδικό Πρόσβασης τα οποία έχετε λάβει από εμάς, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών και τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας. Συμφωνείτε δε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση των ως άνω στοιχείων τα οποία ανήκουν σε εσάς. Ο λογαριασμός σας είναι αυστηρά προσωπικός και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε άλλο. Το Κτήμα διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να επεξεργάζεται το περιεχόμενο, να αρνείται την παροχή υπηρεσίας, να ακυρώνει εντολές ή να τερματίζει λογαριασμούς, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.

Οι ΧΡΗΣΤΕΣ είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκές και συμβατό εξοπλισμό λογισμικού (hardware, software), καθώς επίσης τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσία Internet, που είναι απαραίτητα για τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και των συσχετιζόμενων με αυτόν ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το Κτήμα θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να παράσχει αδιάκοπτη πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο. Ωστόσο, κατά καιρούς ενδέχεται να μην είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτόν λόγω συνθηκών πέρα από τον έλεγχό μας (λόγοι ανωτέρας βίας) ή εξαιτίας διενέργειας συντήρησης του συστήματος καθώς και για άλλους συναφείς λόγους. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο δικτυακό αυτό τόπο ή στις συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το Κτήμα θα προβαίνει σε όλες τις εμπορικά εύλογες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση θα αποκαθίσταται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. ”

 1. Σύνδεση με Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικές/τρίτες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους αυτούς πλοηγείστε εκτός της παρούσας ιστοσελίδας, οπότε το Κτήμα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός αυτός τόπος και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν όπως προϊόντα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, ήχοι, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα στοιχεία, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρήση και αναδημοσίευση υλικού από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή και αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από το Κτήμα. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Τα δικαιώματα της εταιρείας επί της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών προστατεύονται από τον Νόμο.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών σχετικά με το Κτήμα και τα προϊόντα και υπηρεσίες αυτής. Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, το Κτήμα δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής, ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτή. Σε καμία περίπτωση, το Κτήμα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από την πλοήγησή του σε αυτή ή από την αδυναμία χρήσης αυτής, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης, συντήρησης ή επισκευής εξοπλισμού, λογισμικού, σύνδεσης του Χρήστη, ο τελευταίος βαρύνεται με όλα τα σχετικά έξοδα.

 1. Πληρωμές και δικαίωμα υπαναχώρησης.

“Μέσω του παρόντος ιστοτόπου το Κτήμα διαθέτει προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που προβαίνει σε αγορές από απόσταση, ο καταναλωτής, έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παραγγελίας του με την αποστολή -εντός της ανωτέρω προθεσμίας- της δήλωσης υπαναχώρησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ Ν.2251/1994.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ktimakakkavos.gr . Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης υπαναχώρησης κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, το Κτήμα θα προβαίνει σε επιστροφή του ποσού. Οι επιστροφές θα γίνονται πάντα στην ίδια πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά.”

 1. Τροποποιήσεις Προϊόντων

“Τα λεπτομερή στοιχεία των προϊόντων που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα αποτελούν αντικείμενο διαθεσιμότητας. Η παροχή των λεπτομερών στοιχείων των προϊόντων στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν είναι και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως μια προσφορά για την πώληση των προϊόντων αυτών ή υπηρεσιών από το Κτήμα.
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο, η μορφή και τα σχετιζόμενα έξοδα των εκάστοτε προϊόντων μπορεί να αλλάζουν. Σε περίπτωση τέτοιων μεταβολών, το Κτήμα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση.”

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα υπάγονται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Μεσολογγίου. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε το Κτήμα για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. Τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Τυχόν αλλαγές που κάνουμε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, οπότε παρακαλούμε να την επισκέπτεστε συχνά, έτσι ώστε να λαμβάνετε γνώση των επικαιροποιημένων εκδόσεων μας. Συνέχιση της χρήση του δικτυακού αυτού τόπου ή των συσχετιζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων θα θεωρείται αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα, την ισχύ ή εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.