Σας ενημερώνουμε για την επιτυχία μας και την κατάκτηση του Ασημένιου
βραβείου στα ελαιόλαδα που αποδεδειγμένα προστατεύουν την υγεία στον
άνθρωπο.Το Διεθνές Συνέδριο Ελαιοκανθάλης που έλαβε χώρα στην Ολυμπία 2&3
Μαίου 2016 μα τίμησε με την ανωτέρω διάκριση αλλά και την πιστοποίηση της
αξίας αυτού του προιόντος σύμφωνα με την χημική ανάλυση του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.