Προσέχουμε στο κτήμα μας για να μην πιάσουμε φωτιά και κύριο μέλημά μας είναι η περιμετρική του προστασία έχοντας φτιάξει ζώνες πυρόσβεσης τις
οποίες ελέγχουμε διαρκώς.