Επαρ.Οδ. Μεσολογγίου - Αλυκών Τουρλίδας, Μεσολόγγι 302 00

Τηλέφωνο: 2631 023303